Ta jaktlicens i Finland

Finland är ett kärt grannland. Att ta jaktlicens där som svensk medborgare kan vara lättare än att ta i något annat utländskt land. Detta beror på att Finland erbjuder möjligheten till att skriva det teoretiska provet på svenska.

I Finland arrangeras en frivillig kurs som omfattar totalt tolv lektioner som ska förbereda de blivande jägarna på vad som komma skall. Vanligtvis arrangeras detta kvällcta2-mainstid och delas upp på 3-4 kvällar. Deltagarna debiteras sedan den faktiska kostnaden för kvällen.

Som förberedelse bör man också se till att köpa teoriboken inför jaktlicensen, som kan beställas från Finlands viltcentral, men också hos de olika jaktvårdsföreningarna.

Det skriftliga provet består sedan av totalt 60 olika frågor och man får som maximalt ha åtta fel. Varje provomgång kostar deltagaren 20 euro. Om man blir underkänd och måste skriva om får man återigen betala kostnaden för att skriva provet. Ifall man skulle bli underkänd får man se vilka frågor man hade fel på och ta del av de rätta svaren för att till kommande omgång ha möjligheten att besvara frågorna rätt.

Om man klarar provet så får man med sig papper på att man avlagt en godkänd jägarexamen och på så vis kan ansöka om vapenlicens. Jaktvårdsföreningen lämnar in en anmälan om nya jägare till jägarregistret i Finland. Efter det är man en godkänd jägare.

Genom att ta jaktlicens i Finland så slipper man den praktiska del som är ett måste i Sverige för att ta jaktlicens. När detta är klart är man redo att jaga. För att då jaga i Sverige krävs att man löser svensk jaktlicens och betalar in. Man behöver också ett område att jaga på och därför kanske ingå i ett jaktlag någonstans.

För att få inneha vapen gäller det att söka vapenlicens hos den svenska polisen, och visa på att man har giltig jaktlicens från Finland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *